1. Dönem

Başkan :M. Cemil AÇIKKOL
II.Başkan :Eren DAĞDEVİREN
Sekreter :Altan BAYHAN
Sayman:Şerafettin KAVCI
Üye :Coşkun AYKANAT
Üye :Kadir KARA
Üye :Nilgün YILDIZ