1978

Başkan :M.Asım GÜZEL
Sekreter :A.Muhtar KÜÇÜKKÖMÜRCÜ
Sayman:Aytaç GÜZELCE
Üye :Enver GÜMÜŞBURUN
Üye :Fahrettin ERGÜN