1990

Başkan :M. Cemil AÇIKKOL
Sekreter :Şerafettin KAVCI
Sayman:Ferudun FADILOĞLU
Üye :M.Coşkun AYKANAT
Üye :Eren DAĞDEVİREN