5.Dönem

Başkan :M. Asım GÜZEL-(25.02.1999'a kadar)
Başkan :Gülay ERGÜN-(25.02.1999'dan sonra)
II.Başkan :Kurtuluş GÖKPINAR-(25.02.1999'a kadar)
Sekreter :A.Zafer OKUDUCU
Sayman :Ünal GÜDEMEZ
Üye :Ünal ÖZDİL
Üye :Mehmet YILDIRIM
Üye :Buket KARSLIGİL-(25.02.1999'dan sonra)